Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Δίκτυο οπτικών ινών σε 2 εκατομμύρια νοικοκυριά!

Η οπτική ίνα ίδη έξω από το Γερακαριό!


Από το Greece-Salonika

Μέχρι τις 15 Μαΐου 2009 υπόσχεται το υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών να ολοκληρώσει το θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση του δικτύου οπτικών ινών που θα φτάσει σε δύο εκατ. νοικοκυριά!
Προς την κατεύθυνση αυτή συστάθηκε επιτροπή που εργάζεται -πυρετωδώς, όπως αναφέρουν στελέχη του ΥΜΕ- για την κατάρτιση των κανόνων και των ρυθμίσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία των δικτύων, τόσο σε... δημόσια όσο και σε ιδιωτική γη.Η ομάδα εργασίας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, θα εξετάσει:1. Τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για εγκαταστάσεις οπτικών ινών σε δημόσια, δημοτική, ιδιωτική γη.2. Τη δυνατότητα ειδικής ρύθμισης έτσι ώστε να τοποθετείται η εσωτερική οπτικών καλωδίωση στην πολυκατοικία κοτόπιν αιτήματος έστω και ενός ιδιοκτήτη διαμερίσματος.3. Τη δυνατότητα εγκατάστασης οπτικών ινών σε υφιστάμενες υποδομές (π. χ. ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κ. ά.).4. Την απαλλαγή καταβολής τελών χορήγησης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης στον πάροχο της υποδομής.5. Τον καθορισμό των τελών που πρέπει να καταβάλει ο ανάδοχος για τη χρήση υφιστάμενων υποδομών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πόσοι μας βλέπουν αυτήν την ώρα