Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ του Σαράντη Δημητριάδη


ΣΧΕΔΙΑ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πόσοι μας βλέπουν αυτήν την ώρα